Změna trvalého bydliště


Spousta lidí řeší tento problém z různých důvodů. Nejčastějším důvodem je stěhování nebo pořízení nového bydlení. Změna trvalého bydliště je poměrně snadná věc, ale je potřeba dodržet správný postup a také si obstarat všechny potřebné dokumenty, které jsou k tomuto úkonu nutné. Každopádně by se změna bydliště neměla nijak odkládat a tuto změnu ohlásit hned, jak je to možné. Jak změnit trvalé bydliště? Postup čtěte níže v tomto článku.

Postup

Doklady a potřebné dokumenty

Nejprve sejte dohromady vše, co budete pro změnu trvalého bydliště potřebovat. To je občanský průkaz a doklad o nemovitosti. Dokladem o nemovitosti může být výpis z katastru nemovitostí, nabývací doklad nebo doklad o oprávnění užívat byt, potvrzený samotným vlastníkem nemovitosti. Pokud jste starší 15ti let, tak si zároveň přichystejte poplatek 50 Kč.

Odbor správních činností na Magistrátu

Zajděte na magistrát svého města a najděte odbor správních činností. Navštivte oddělení evidence trvalého pobytu. Pokud toto oddělení bude mít problém najít, zeptejte se na informacích.

Formulář

Musíte vyplnit formulář, který se jmenuje “Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“. Formulář vyplňte dle všech požadavků. Pokud jste mladší 15ti let, tak toto vyplnění za Vás provede váš zákonný zástupce. Změnu trvalého bydliště může také provést kdokoliv, koho pověříte plnou mocí určené k tomuto úkonu.

Předložení

Vyplněný formulář předložte pracovníkovi magistrátu na správném oddělení se všemi potřebnými doklady a přichystejte si poplatek 50 Kč.

Změna

Samotná změna trvalého bydliště je provedena ihned po předložení a vyřízení formuláře. Dostanete potvrzení o změně trvalého pobytu. Úředník Vám poté přestřihne roh vašeho občanského průkazu a dá Vám doklad o Potvrzení o změně místa trvalého pobytu.

Občanský průkaz

Následně máte 15 dní na to, abyste si zažádali o nový občanský průkaz. Pokud si o tento nový průkaz nezažádáte, tak Vám hrozí pokuta až 1000 Kč. K pořízení nového občanského průkazu není potřeba nová fotografie – pracovník Oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů Vás vyfotí na místě vyřízení.

Ostatní doklady a instituce

Týká se Vás i návštěva všech potřebných institucí, kterým musíte tuto změnu nahlásit. Jako jsou banky, pojišťovny, poskytovatele telefonních služeb aj. Pokud jste podnikatelem, určitě navštivte i živnostenský úřad. Pokud jste řidičem vozidla, je zapotřebí navštívit i dopravní odbor a na ten si s sebou vzít malý i velký technický průkaz.