Zjistěte tajemství Vašeho života podle poslední číslice vašeho narození.


Tohle je velice zajímavé. Má se za to, že rok vašeho narození je dán shůry. A duše si ho nevybírá náhodně. Poslední číslice roku, v němž jste se narodili, má zvláště velký význam. Je chráněna jedním z pěti základních živlů. Příslušný živel předurčuje důležité okamžiky vašeho osudu. Samozřejmě to nemusíte brát vážně. Ale podívat se, co je na tom pravdy, pro zajímavost můžeme, ne? Nám v kanceláři to sedí opravdu dokonale.

Co o Vás tvrdí rok narození?

Lze z něj vyčíst opravdu mnoho. Starý čínský kalendář, podle kterého se orientuje východní horoskop, tvrdí, že v každém okamžiku času vládne na Zemi jeden z pěti živlů: Dřevo, Oheň, Země, Voda a Kov. Astrologové jsou přesvědčeni, že živly silně ovlivňují nejenom přírodu, ale také lidskou povahu. Předurčují duševní ustrojení, zvyky a záliby. Podívejte se, zda o sobě dozvíte něco nového. Vše najedete níže.POKRAČOVÁNÍ O ČÍSLECH NA DALŠÍ STRÁNCE ➔