Výzkumníci definitivně potvrdili, že rakovina je způsobená výhradně…


Vědci došli k závěru, člověk si nemoc, jako je rakovina, působí zcela sám. Je nemocí dnešní moderní doby.

 

Jen ve Spojeném království si rakovina vyžádá za rok přes 150 000 životů. Na základě statistik se dá předpokládat, že každý třetí Brit pravděpodobně dostane rakovinu.

Ještě dříve, než dospěli ke svým závěrům, strávili výzkumníci spoustu času zkoumáním mumií, zkamenělin a klasické literatury.

Výzkumníci tvrdí, že rakovina je nemoc způsobená člověkem. Živí se a je vyvolávaná výstřelky moderního způsobu života. Nádory byly až donedávna zcela vzácné.

Nádory začaly vznikat tehdy, když se problémem stalo znečištění životního prostředí a špatná, na živiny chudá a zpracována potrava.

Studie vědců potvrzují fakt, že rakovina je pouze chorobou moderního způsobu života.

Ve studii zaměřené na egyptské mumie, výzkumníci ve většině mumií žádné příznaky rakoviny nenašli. Výjimkou byl jen jeden izolovaný případ.

Vědci rehydratovali úlomky tkání ze stovek egyptských mumií a umístili je pod mikroskop. V zkoumaných vzorcích našli pouze jeden případ rakoviny.


Avšak v minulosti někteří vědci argumentovali tím, že staří Egypťané nežili dostatečně dlouho na to, aby se v jejich těle mohla vyvinout rakovina. Toto je velmi slabý argument pro to, aby se nedal vyvrátit.

Vědci poukázali na to, že během života Egypťanů však došlo k výskytu jiné choroby, která má souvislost s narůstajícím věkem, například k vápenatění tepen a křehnutí kostí.

Více o výzkumu najdete na další straně<