Všem maminkám! Za dceru se modlete k Panně Marii a za syna k Bohu. TOHLE FUNGUJE


Na světě není nic silnější než pouto matky a jejího dítěte. Svými myšlenkami a správnými slovy může matka ovlivnit osud svého syna nebo dcery. A konečně, nic tak nedokáže posílit zdraví, blahobyt a úspěch vašeho dítěte, jako modlitba z vašich rtů. Je dokázáno, že slova modlitby jsou schopny zjemnit dětskou auru a dokonce ji i očistit.

Existují dvě modlitby – za dceru a za syna.

Hlavně si pamatujte: s modlitbou o zdraví a blahobyt vaší dcery se obracejte na Pannu Marii a za syna se modlete k Pánu Bohu.

Modlitba matky za děti

Modlitba za dceru


Modlím se k tobě Panna Maria,
daruj zdraví mé dceři.
Ty víš, o čem její duše sní, –
daruj jí v životě více jasných dní!
Prosím o její štěstí, krásu, blaho
a hodně-hodně radostných chvil.
Ať nepláče tak horko,
a ať se jí dobře vede.
A pokud někoho náhodou
urazila nebo se nezřekla zlomyslnosti,
vím, že pro ni bude ponaučením
tvá přísnost a láska.
A pokud se dostane do duševní slabosti,
když se ztratí na své cestě životem –
pomoz její každodenní modlitbou
vrátit se k tobě celou duší.

MODLITBU ZA SYNA NAJDETE NA DALŠÍ STRÁNCE ➔1
2