Velká tragédie pro Česko i Slovensko! Stalo se něco, co nám všem změní životy…


Už je to tady! Spoustu lidí se tohoto dne bálo a doufali, že teto den nikdy nenastane. Mnoha lidem to i prospěje, ale některým to změní celý život. Vznikají různé organizace, které se v této chvíli snaží pomoct, ale je rozhodnuto!

Od roku 2019 bude v Čechách povinná vojna.

Jste pro nebo proti?

Je tomu již 10 let, co skončila povinná vojenská docházka a narukování do armády od 18ti let.

Nyní vláda projednává novou podobu povinné vojenské služby, který má Česku zajistit potřebnou připravenost a bojeschopnost za každé situace. Armáda by tak neměla být jen výsadou dobrovolníků, respektive profesionálů.

Dnes slouží v armádě dvacet tisíc lidí, asi tisíc z nich se počítá aktivní zálohy, ale jsou už příliš staří nebo nejsou zdravotně způsobilí.

 

Všechny důležité informace o povinné vojenské docházce najdete na další straně