V čem spočívá tajemství modlitby „Otče náš“? Používají ji téměř všichni, ale nikdo neví co znamená


Modlitba „Otče náš“ je považována za jednu z nejdůležitějších modliteb pro křesťany. Jmenuje se „Modlitba Páně“, protože ji naučil Ježíš Kristus, Boží syn, své učedníky ve svých podobenstvích.

V těchto, naoko jednoduchých slovech, se ukrývá tajný význam. S tímto se spojuje množství příběhů. Připravili jsme pro vás několik zajímavých faktů o nejznámější modlitbě v křesťanském světě.

Předpokládá se, že toto je jediná modlitba, kterou nestvořil člověk. Daroval nám ji náš Pán.Text modlitby zní:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno Tvé,

přijď království Tvé,

buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi,

chléb náš vezdejší dej nám dnes,

a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům,

a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás zlého. Neboť Tvé je království a moc i sláva na věky věků. Amen.Mimochodem, tuto modlitbu se netřeba učit nazpaměť, protože byla dána Ježíšem spíše jako příklad. Toto jsou slova, která obsahují prakticky všechny potřeby a touhy pro spasení duše. „Otče náš“ je univerzální modlitba. Můžeme ji použít jako požehnání ve všech záležitostech, také na ochranu před zlými duchy a různých druhů neštěstí.

Jsou známé mnohé případy, kdy byli lidé zachráněni pomocí této zázračné modlitby. Křesťané pevně věří, že modlitba „Otče náš“ je schopna pomoci v každé těžké minutě, když jste v nebezpečí.

Jeden z veteránů druhé světové války, nazvěme ho Alexandrem, napsal své ženě dopis, který nikdy nedostala. Můžeme předpokládat, že se ztratil, protože byl nalezen na místě, na kterém byly umístěny jednotky.

V něm muž psal, že v roce 1944 byl obklopen Němci a čekal na svou smrt: „ležel jsem v domě s raněných nohou, když jsem zaslechl kroky a hovor v němčině. Věděl jsem, že teď zemřu. Naši nebyli daleko, ale spoléhat se nich bylo nemožné. Nemohl jsem se pohnout, ne jen proto, že jsem měl poraněnou nohu, ale byl jsem ve slepé uličce. Nezbývalo mi nic jiného, ​​jen se modlit. Připravoval jsem se na smrt rukou nepřítele. Když mě spatřili, vylekal jsem se, ale nepřestal jsem se modlit. Němec neměl náboje a něco rychle mluvil svým kumpánům, když se najednou vyhmátli a odešli. Předtím ještě hodili k mým nohám granát tak, aby abych se k němu nedostal. Teprve když jsem dočetl poslední verš modlitby, jsem si uvědomil, že granát nevybuchl. „

Je třeba poznamenat, že svět zná množství takových příběhů. I ti, kteří nepatří mezi věřící, znají tuto modlitbu a používají ji v těžkých situacích.


Pomocí této modlitby pokání a obrátili k Bohu zloději a lupiči. Ale síla modlitby „Otče náš“ nespočívá jen při potížích, ale ti, kteří se ji budou modlit každý den, jejich život bude naplněn dobrém a světlem.

Věřit těmto slovům, nebo ne – to je na vás, ale pro věřící je to nejdůležitější modlitba.