Svatý otec se velmi ostře vyjádřil o poplatcích za svatební mše a křtiny. Souhlasíte s ním?


Svatý otec František je známý tím, že často říká to, co si myslí, i když je to namířeno proti církvi. Tentokrát napadl kněze za nesmyslné částky, které inkasují za svatební obřady, křtiny nebo udělování svátostí prvního přijímání. Podle vedoucího církve je směšné, že věřící musí platit za něco, co tvoří základ katolické víry. My s názorem Františka souhlasíme, ale zajímalo by nás, co si myslí čtenáři …

Svatý otec odsoudil praxe spočívající v prodeji mší. Řekl, že kněží zaměňují kostely za obchodní místa jménem čím dál tím vyššího zisku. Je těžké s tím nesouhlasit, že? … František podotkl, že duchovní by se měly zaměřit na své věřící, a ne se na ně obohacovat. Během mše znechuceně poznamenal, že „tolikrát jdeme do kostela, a první věc, kterou vidíme, je ceník služeb.“

Papež se zmínil o vlastní zkušenosti, která se stala krátce po tom, co se stal knězem. Věděl o páru, který se chtěl vzít, ale pastor jim dělal problémy. Mladí chtěli normálně mši, ale kněz trval na tom, že svatební obřad bude trvat dvacet minut. Důvod je zřejmý – čím více oddaných párů, tím více zisku. Nakonec museli novomanželé zaplatit dvojnásobek částky, aby mše trvala celých čtyřicet minut … František takové praktiky ve své kázání označil za hřích a dodal, že věřící, kteří jsou proti jejich rozšiřování, prokazují velkou odvahu. A dodal, že „existují dvě věci, které Boží lid nikdy neodpustí: Kněze zamilovaného do peněz a kněze, který ubližuje lidem“.

Na konec svého kontroverzního kázání František vyzval věřící k boji proti těmto praktikám, aby zabránily přeměně kostelů na obchodní místa … Podle něj je „spása zdarma“ a nikdo by to neměl a nemůže zpochybňovat.