Správný výběr životního pojištění


Životní pojištění je dnes součástí mnoha finančních produktů. Hlavním účelem je finanční zajištění pozůstalých v případě našeho úmrtí. Na našem trhu je mnoho druhů životních pojištění a je dobré se s nimi seznámit ještě dříve, než se rozhodneme toto pojištění sjednat. Životní pojištění si nemůže uzavřít naprosto každý, je nedostupné pro nemocné lidi a pro ty, kteří vykonávají rizikové povolání, které naše zdraví a život ohrožuje. Jaké životního pojištění si můžete na našem trhu vybrat?

Postup

Rizikové životní pojištění

Toto je základní forma životního pojištění. Zvolte tento typ, pokud chcete krýt pozůstalé po své smrti. Sami si určíte výši pravidelných měsíčních plateb za toto pojištění a také částku, která by po smrti náležela Vašim pozůstalým. Pokud nečekaně zemřete, pozůstalí dostanou tyto peníze, které sami určíte.

Kapitálové životní pojištění

Toto pojištění je dobré uzavřít, pokud si chcete peníze spořit a zároveň být zabezpečeni před rizikem úmrtí. Principem je placení částky, která se rozdělí na část, která půjde na platbu pojištění a část, kterou bude pojišťovna investovat a postupně zhodnocovat. Jestliže se dožijete konce samotného pojištění, tak Vám bude vyplacena celá kapitálová hodnota tohoto pojištění.

Investiční životní pojištění

Zde Vaše peníze míří na investiční fond, který si sami zvolíte. Tato volba znamená riziko, že se peníze nemusí nijak zhodnotit, z důvodu výběru špatného fondu. Pokud se rozhodnete pro toto pojištění, tak vyberte ten fond, který obsahuje větší množství komodit.

Důchodové životní pojištění

Je téměř stejné jako životní pojištění kapitálové. Rozdíl zde je v tom, že slouží ke zvýšení příjmu v našem důchodovém věku. Vždy se sjednává výše důchodu nebo pojistná částka pro případ dožití.

Smíšené/Flexibilní životní pojištění

Toto pojištění se jmenuje u každé pojišťovny trochu jinak. U tohoto typu si můžete vybrat z několika kombinací finančních produktů, podle svých preferencí. Lze si toto pojištění uzavřít i na více osob zároveň.