Slovákům se povedlo zdokumentovat medvědy v podobě, v jaké je nikdo ještě neukázal!


Za posledních několik tisíciletí se evropská země změnila více než si dokážeme představit.

Vysušili jsme mokřady, zregulovali řeky, pokáceli nebo proměnili lesy, vyhubili velká zvířata. A přece, existuje jedno místo, které se téměř nemění. Ze skalnaté půdy pod Kriváněm vyrůstá Nesmrtelný les. Jeho vládci jsou staleté borovice a jejich věčný průvodce medvěd.

Život medvědů je zde těsně spojen se životem stromů a celého pralesa. Ten jim poskytuje útočiště před člověkem a vše co k životu potřebují. V polomu najdou lesní plody a hmyz, v strmém žlabu uloví jelena a za limba oříšky se dokonce šplhají do korun majestátních stromů.

Je to přírodní ráj. Rozmanitý, nebezpečný, ale zároveň křehký a divoký svět, který se stále řídí zákony přírody a ne člověka. A jsou to právě přirozené, nikým neřízené procesy, které zajišťují pokračování evoluce a prastarému limba lesu jeho nesmrtelnost.