Přímo otřesné chování matky! Co udělala své malé dcerce v čekárně, vám zvedne tlak!


Mnoho rodičů tráví až příliš mnoho času na svých telefonech, místo toho, aby se věnovali svému dítěti. Tato žena to ale přehnala!

Vznikla zajímavá Studie z Michiganské Univerzity, která zkoumala tento problém ve 200 rodinách.

Ze všech rodičů, kteří se této studie zúčastnili, přiznalo neuvěřitelných 40% matek a 32% otců určitou formu závislosti na svém telefonu, včetně pocitu neustálé potřeby kontrolovat zprávy či přemýšlet o tom, zda jim někdo nevolá.

Podle příspěvku britské Národní zdravotnické služby o výzkumu se zjistilo, že závislost matky na telefonu úzce souvisí s problémy chování dítěte v budoucnu, zatímco používání smartphonů ze strany otců neprokázalo silnější vazbu na špatné chování.

Pokud se s vámi dítě snaží komunikovat a vy nijak nereagujete, brzy si dítě uvědomí, že nemá smysl na vás mluvit.

Pro děti je v dětství velmi zásadní interakce s dospělým, jejímž prostřednictvím se učí nejen jazyk, ale také jako mluvit.

Pro dospělého je skutečně obtížné přepnout pozornost mezi všemi důležitými informacemi obsaženými v smartphonech se sociálními a emocionálními informacemi od dětí, a zároveň je současně a důkladně zpracovat.

Jedním ze skandálních případů, které hovoří o obdobném problému, je také žena, kterou v čekárně natočila jiná spolusedící matka.

Šokující příběh najdete na další straně