POKUD SI VŠIMNETE TĚCHTO PŘÍZNAKŮ MUSÍTE RYCHLE JEDNAT! MŮŽE JÍT o mrtvici A O VÁŠ ŽIVOT


Mrtvice – cévní mozková příhoda s poškozením mozkové tkáně a porucha jeho funkcí. Existují různé důvody, proč se to stalo: nedostatečné zásobení jedné části mozku, embolie nebo trombózy spojené s onemocněním krve, cév a srdce.

mrtvice1

 

 
Každý člověk by měl vědět, jaké jsou první příznaky cévní mozkové příhody, abychom čím dříve mohli zachránit lidský život. Závisí od toho každá minuta!

Příznaky mrtvice:

Náhlá a bezdůvodná bolest hlavy.
Svalová slabost nebo necitlivost poloviny či části těla (obličej, ruce, nohy).
Rozmazané vidění nebo dvojité vidění.
Nezřetelná řeč.
Náhlá ztráta rovnováhy, často doprovázená nevolností a ztrátou vědomí.
První pomoc při mrtvici

Ihned zavolejte sanitku – rychlá pomoc odborníků je v tomto případě velmi důležitá
Zkontrolujte, zda může pacient dýchat. Pokud jsou s tím problémy, umístěte ho do polohy na bok a vyčistěte dutinu ústní
Přemístěte postiženého do pohodlnější polohy. Názor, že při cévní mozkové příhodě se s pacientem nesmí hýbat je jen mýtus.
Pokud je to možné, změřte mu tlak a zapište si tyto hodnoty.

mrtvice2

 

 
Pokuste se zjistit, zda a kdy se mrtvice vyskytla u pacienta.
Nepodávejte mu žádné tekutiny ani potravu. Mohlo by to zhoršit celkový stav.

mrtvice3V žádném případě mu nedávejte léky.

Nijak nesnižujte krevní tlak. Zvýšený tlak v prvních hodinách mozkové příhody – tempo, které je spojeno s adaptací mozku.

mrtvice4

Už v prvních třech hodinách od vzniku mrtvice může být u pacienta proveden nouzový úkon – trombolýza. Nitrožilně se pomocí katetru rozpustí krevní sraženiny blokující mozkovou tepnu. Tím se snižuje, nebo dokonce vylučuje poškození mozku.

mrtvice5