Neznámé fakty o nejzáhadnějším obraze Leonarda da Vinci „Poslední večeře“.


Samotný název slavného díla Leonarda da Vinci „Poslední večeře“ nese posvátný význam.

Ve skutečnosti, mnoho obrazů tohoto vynikajícího malíře nese aureolu tajemství. V „Poslední večeři“, jakož i v dalších jeho dílech můžeme najít symboliku a skrytý význam.

Nedávno byla ukončena restaurace legendární tvorby. Díky tomu se podařilo zjistit množství zajímavých faktů spojených s historií této malby. Jeho význam nám stále není znám. O skrytém poslání „Poslední večeře“ se stále vedou nové spekulace.

Leonardo da Vinci je nejzáhadnější postava v dějinách umění. Někteří považují malíře za světce a píší na něj oslavné ódy, zatímco druzí ho považují za rouhače, který svou duši zaprodal ďáblu. Ale nikdo nepochybuje o tom, že je to jeden z největším italský génius.

1-22-768x442

Historie obrazu

Těžko uvěřit, ale monumentální malba „Poslední večeře“ byla vytvořena v roce 1495 na objednávku milánského vévody Lodovica Sforzy. Navzdory skutečnosti, že vévoda byl znám svým nemravným životem, ale měl skromnou a čestnou manželku Beatrice, kterou on, je třeba poznamenat, si velmi vážil a respektoval ji.

 

 
Ale bohužel, skutečná síla jeho lásky se projevila až tehdy, když jeho manželka zemřela. Vévodů zármutek byl tak velký, že 15 dní nevyšel ze svého pokoje, ale když ji opustil, první, co udělal, bylo, že Leonardovi přikázal namalovat takovou fresku, po které jeho manželka dlouho toužila a tím navždy udělal tečku za svým předešlým životem.

3-18

2-16

 

 
Svůj jedinečný výtvor umělec dokončil v roce 1498. rozměry jeho obrazu jsou 880 na 460 cm. Nejlepší je dívat se na „Poslední večeři“ ze vzdálenosti 9 metrů a z výšky 3,5 metrů. Leonardo používal vaječnou temperu, což následně způsobilo špatný vtip pro fresku. Plátno se začalo ničit jen 20 let po svém vzniku.

Slavná freska se nachází na jedné ze stěn refektáře v kostele Santa Maria delle Grazie v Miláně. Pokud máme věřit historikům umění, tak ti tvrdí, že stůl a nádobí na obraze jsou zobrazeny v době, kdy žil umělec. Pomocí tohoto komplikovaného přiznání se umělec snažil vyjádřit, že Ježíš a Jidáš (dobro a zlo) jsou mnohem blíž, než si myslíme.

5-1-2

4-9

 

 

Zajímavá fakta

Osobnosti apoštolů, kteří jsou zobrazeni na malbě, se opakovaně staly předmětem diskuse. Na reprodukci obrazu, uložené v Luganu, jsou napsány jména (zleva doprava): Bartoloměj, Jakub mladší, Ondřej, Jidáš, Petr, Jan, Tomáš, Jakub starší, Filip, Matej, Tadeáš a Šimon Zelótes.
Mnoho historiků si myslí, že na obraze je zobrazena eucharistie (Společenství), protože Ježíš Kristus oběma rukama ukazuje na stůl s vínem a chlebem. Existuje však i alternativní verze. O ní budeme hovořit níže …
Mnozí ze školy znají příběh o tom, jak bylo obtížné pro malíře zobrazit Ježíše a Jidáše. Původně měl umělec na plánu zobrazit ztělesnění dobra a zla, ale nemohl najít vhodné kandidáty pro vytvoření mistrovského díla.
Až jednou, během služby v církvi, uviděl na chóru chlapce natolik duchovně čistého, že najednou neměl pochyb o tom, že on je ideálním ztělesněním Ježíše pro jeho „Poslední večeři“.

Poslední osobou, který se umělci nepodařilo najít, byl Jidáš. Leonardo hodiny bloudil po italských uličkách, aby našel vhodného kandidáta. Teprve po třech rozích našel, co hledal. V kanálu se válel opilec, který je již dlouho na okraji společnosti. Umělec nařídil přivést opilce do svého ateliéru. Muž se sotva držel na nohou a vůbec nechápal, kde se nacházel.

6-10

Když byl obraz Jidáše ukončen, opilec přistoupil k obrazu a bylo mu známo, že ho už kdysi viděl. Na překvapení umělce, opilec řekl, že před třemi lety byl úplně jiným člověkem – zpíval v kostelním chóru a vedl spravedlivý způsob života. Tehdy přišel k němu jakýsi umělec a řekl mu, že by ho chtěl nakreslit jako Ježíše.

Takže, podle předpokladů historiků, na obraze v podobě Ježíše a Jidáše pózoval tentýž muž v různých obdobích svého života. Tato skutečnost slouží jako metafora, která poukazuje na to, že dobro a zlo jdou ruku v ruce a mezi nimi je tenká hranice.

 

 
Nejspornější je považován názor, že po pravé ruce Ježíše nesedí muž, ale nikdo jiný než Maria Magdaléna. Její poloha naznačuje, že byla zákonitou manželkou Ježíše Krista. Ze siluety Marie a Ježíše se vytvoří písmeno M. jakoby to znamenalo slovo „matrimonio“, které znamená manželství.
Podle některých učenců, poloha jednotlivých apoštolů na obraze není náhodná. Řekněme, že Leonardo usadil lidí podle znamení zvěrokruhu. Podle této legendy, Ježíš byl Kozoroh a jeho milovaná Marie Magdaléna Panna.
Nelze opomenout i fakt, že během druhé světové války během bombardování byl zasažen i kostel, který byl zcela zničen, zachránila se jen ta stěna, na níž visela freska.

7-4-768x721

A ještě předtím, v roce 1566 mniši udělali ve stěně s obrazem „Poslední večeře“ dveře, kterými „odřízly“ nohy osobám fresky. Později nad hlavu Spasitele zavěsili milánský erb. A na konci 18. století z refektáře udělali stáj.

Neméně zajímavou je myšlenka o jídle, zobrazeného na obraze. Například Leonardo pro Jidáše namaloval převrácenou slánku (která se v každé době považuje za špatné znamení) a také prázdný talíř.
Existuje tvrzení, že zády otočený k Ježíši Tadeáš, je ve skutečnosti autoportrét da Vinciho. A vzhledem k povaze umělce a jeho ateistické názory, tato hypotéza je více než pravděpodobná.
Myslím si, že i když se nepovažujete za milovníka výtvarného umění, určitě vás tato fakta zaujaly. Pokud je to tak, tak se s nimi podělte s přáteli.

8-6