Nevěděli jak dál, tak doo Národního parku proto vypustili 15 vlků. Ani ve snu netušili, co se pak bude dít


V roce 1995, kdy přemnožená vysoká zvěř vyhubila téměř celý les v Yellowstonském národním parku, bylo nutné zakročit. Lidé proto do parku vypustili vlky, kteří měli za úkol obrovský počet této zvěře zredukovat. V té době nikdo netušil, jaké další následky toto odvážné rozhodnutí způsobí…
vlci1

Jeden z nejúžasnějších vědeckých poznatků posledních 50 let se nazývá „trofické kaskády“.

Trofické kaskáda je ekologický proces, který začínáme na vrcholu potravního řetězce a pomalu si prošlapáváme cestičku až na jeho dno. Jeden z nejlepších příkladů tohoto jevu se stal právě v Yellowstonském národním parku (USA) v roce 1995 poté, co do něj byly vypuštění vlci.

Vlci jsou opravdu dobří v pojídání vysoké zvěře. Jak se ale později ukázalo, díky svým stravovacím návykům pomáhají přežít i ostatním zvířatům.

Vlci v podstatě vidí srnku či jelena takto:

vlci2

Pokračování na další straně