Několik druhů mužů, kteří přijdou do tvého života. Jednomu vy ses měla jistě vyvarovat. Kterého znáš ty?


A to vše bez důvodu … Pomocí druhých lidí můžete snadno vidět, co je ve vás.

Pokud jste pochopili smysl lidského života, tak se snadněji naučíte cítit lásku k němu, protože je zřejmé, že je člověk v mém životě – učitel. Nehledě na to, proč tento muž přišel do vašeho života.

Celý náš život je velká škola a jedním z předmětů je láska. Přes muže k nám jdou nejdůležitější a někdy velmi složité lekce, a také jedna specializace – láska a přijetí sebe sama.

 • Můžeme dát lásku jiné osobě, jen když ji vlastníme
 • Nemůžeme dát druhému člověku to, co sami nemáme
 • Váš muž je vaše zrcadlo, nezapomínejte na to! Odráží to, co         je ve vás.

 

 

Kdo je to slušný muž?

Nedávno jsem slyšela od ženy, že mám být připravena pečovat o slušného muže … Slyšíte se?

„Každý muž, který byl vámi přitahován, přitahuje se a bude se přitahovat, to je pro vás  slušný muž.“

Pojem „slušný“ je velmi relativní, protože každý je ho hoden. Zasloužíte si přesně to, co k sobě přitahujete.

 • Pokud vás přitahuje hlupák nebo maminčin mazlíček , to není ani dobré, ani špatné, je to prostě fakt. Fakt, který poukazuje, že jste ochotna přijímat do svého života tady a teď.
 • Muž, který přichází do vašeho života, zrcadlově promítá všechny vaše vnitřní problémy zvenčí. A vy můžete využívat tyto znalosti, podívat se na sebe novými očima.
 • Pokud do vašeho života přišel žárlivec , měli byste se naučit přesměrovat svou sexuální energii na tvořivost, protože žárlivý muž se neobjeví v životě ženy, u které je propracovaný problém s její sexualitou.
  Pokud do vašeho života přišel tyran , pak je čas naučit se naslouchat sama sebe. Ženy, žijící s tyrany – ženy, u kterých je zcela vymazáno pochopení, že je taková hranice a to je změnilo na oběti. Cítí se nešťastné, osamělé a všemi opuštěné. „Muž tyran, špatné počasí, a u druhých radost v životě, mě neobdarovali, je vidět, že takový je můj osud, trpět a trápit se.“ V souladu s tím, muž postaví ženu na místo svého chování, nebo naučí tuto ženu vážit si sebe, obnoví její strukturu osobnosti, vysvětlí program „oběti“, naučí stanovit si hranice a schopnost postavit se za sebe. Je potřeba aby oběť vyzkoušela silnou bolest, aby pochopila, že musí něco změnit ve svém životě.
 • Pokud přišel do vašeho života muž alkoholik nebo narkoman, on nepřišel z jednoduchého důvodu. Čemu vás naučí takový muž? Pojďme si představit, jak se chová žena v tomto páru: buď neustále „řeže“ jeho a tím samým v něm potlačuje jeho mužnost, nebo se nachází v roli „ubožačka“, které se v životě nedařilo. A muž pije, nejsou peněz, děti jsou lajdáci. Nepřetržitý smutek – zármutek. V důsledku toho, ji muž naučí první situaci – ženskosti, „signalizuje“ jí o tom, že v sobě zabila ženskost, nebo nějakou významnou část sebe, tak i on sebe zabíjí alkoholem / drogami, utíká od reality, nebo v opačné situaci – naučí ji milovat sebe sama, úctě k sobě, schopnost převzít odpovědnost za svůj život a události odehrávající se v něm.
 • Pokud je ve vašem životě – maminčin synáček , padavka, se slabou vůlí, bez zádový pán, je jasné, že patříte do skupiny žen, které nejsou schopny dát otěže do mužských rukou. A ano, dnes to budete popírat.
 • Pokud do vašeho života přišel člověk, který vás krmí sliby a sám se věčně „toulá“ s přáteli v různých městech / „0planetách“, který překrásně mluví a vy jste se zamilovali do jeho slohu a stylu, do jeho životních manýrů a trápíte se v žalu, „tak kdy se umoudří a budeme spolu žít v míru.“ Odpověď: „nikdy“. Takový člověk přišel do vašeho života, aby vám řekl, začněte si vážit sama sebe. Proč vás přesvědčuje, že se bude hrát podle vašich pravidel a vy jste připravena kdykoliv se přizpůsobit. Odešel na dva měsíce a vy ho znovu přijmete, protože vás zase omámil krásnými řečmi. Vůbec si vás neváží.

8dc9d2088f93647a213aeb7e9fd07962_783x0

 

 

Co znamená – „budu se snažit jen pro slušného muže?“

Měli byste se snažit, ne pro někoho, ale sama pro sebe, protože v sázce je váš vlastní vývoj. Snažíte se v každém vztahu jen pro sebe. Pokud do vašeho života přijde muž, upřímně se zeptejte sebe samé, jestli jste ho hodná.

A za jaké kvality já mohu očekávat prince na bílém koni? Také víte, že princ nebude s dívkou, která má množství komplexů, much a mánií. Všechno toto je třeba přepracovat. Vždyť lidé si nedělají řidičský průkaz pouze pro řízení Ferrari. Existuje taková věc – „stínová část člověka“ – to jsou vlastnosti, které si sami neuvědomujeme, nevidíme, nepřijímáme, ale jsou v nás a naše mysl je zahalena ve stínu. To znamená, že zrcadla jsou vpředu i vzadu.

Přímé zrcadlo

To je vlastnost, která nám na druhém vadí, ale nachází se v nás . Ale vy ji nevidíte, nechcete si ji všimnout. Například: muž je líný, leží na gauči a nic nedělá. Vás to přivádí do zuřivosti, to znamená, že taková lenost je i ve vás. Vy jste také líná, také si chcete lehnout, poležet si na pohovce a dívat do stropu, ale vy si to nemůžete dovolit, protože vás v dětství učili být silnou a ne jen tak se vyvalovat nebo jste to nikdy nedělali, žijete ve stresu a v nekonečném spěchu – práce, dům, děti, škola, pořádek atd. Co to znamená? To neznamená, že byste měli vše jen tak zanechat a lehnout si vedle manžela. „Ano, někde v hloubce jsem líná jako můj muž, možná ještě línější“ – dovolte, aby se to u vás projevilo: naplánujte si odpočinek, poležte si, zajděte na masáž, záměrně buďte líná a relaxujte.

b5576e9843afb37314b748f251fc14a8_783x0

 

 
Obrácené zrcadlo

To je vlastnost, která vás dráždí na muži. Podívejte se, jak je to u opačného pohlaví. například:

 • Muž – slaboch, znamená, že vy jste silná, mnoho jste si nabrali na           sebe a pro vás je třeba, naučit se být slabou.
 • Muž je nezodpovědný, znamená, že vy jste hyperzodpovědná, vše           kontrolujete a nemůžete se uvolnit, důvěřovat.
 • Muž je lhář – vy jste posedlá pravdou, stále potřebujete mít důvody         a potvrzení, není víra.
 • Muž je lakomý – vy jste příliš skoupá, především k sobě, skoupá na         lásku, emoce, čas, …

Chápete ten princip?

„Když si toto všechno uvědomíte, vy zaprvé přijměte tyto vlastnosti, nebo je začněte přijímat, a zadruhé, postavte se výše nad toto chápání, protože vy – jste více. Když si přiznáme tyto vlastnosti, muži se změní, nebo jejich chování nám přestane ubližovat. Obecně platí, že ve světě je vše uspořádané podle zrcadla. „

Pokud nejste spokojená se svým okolím, prací – především, nejste spokojená sama se sebou. Pak, pokud je všem kolem vás špatně, jsou smutní, mají deprese, to vše se odehrává i ve vašem nitru. Ale pokud jste obklopená milými, laskavými a dobrými lidmi, znamená to, že i vy jste taková. Je to všechno velmi jednoduché.

Pracujete na sobě – změní se svět kolem vás, i lidé! Toto vše se nepíše proto, abyste se cítili hrdinkami vítězství, ale abyste se cítili jako žena může změnit všechno svými přáními.

9067df261b308195cb161d855857b013_783x0-768x480

 

 
Už jste pochopili, na základě všech zkušeností, které nám přinášejí muži, je vrátit se k naší ženskosti. Protože u většiny žen jsou takové narušení (ve skutečnosti se jedná o nebezpečný virus, který se dědí u žen z generace na generaci):

 • Bereme mužskou energii, a leckterý muž vedle takové „železné lady“       si lehne, sedne, je nečinný, opíjí se nebo se někde toulá.
 • Nebo se nacházíme v pozici oběti a sténáme nad svým nelehkým             osudem, a muž vystupuje v roli domácího tyrana nebo páchá podlé         činy.

Ve skutečnosti, vše jde přes vesmír a ten se vás snaží umoudřit. Přes všechny tyto typy mužů, vesmír říká: „Buďte ženou! Naučte se milovat samu sebe, začněte si vážit života, vždyť vy jste sem nepřišla jen proto, abyste trpěla. Jste žena! Kde teče voda a přijetí muže? Kde je plamen vášně? Kde je teplo krbu? Kde je úcta a respekt k muži? Kde je moudrost? Kde je krása, něžnost, lehkost, radost? Kde je víra? Na, drž svého muže pod sebou – je to tvůj „trenažér“ pro rozvoj ženskosti, nauč se to, prosím.“

Ale my to neslyšíme, rozvádíme se s mužem a potkáváme nové a jsme opět tam, kde předtím, možná jsme na tom ještě hůře, a tak se dostáváme do začarovaného kruhu. Ano, bolí to, velmi bolí změnit samu sebe a ještě těžší je uvědomit si, že „Já“ přes svůj virový program ničím jen svůj život. Bolest je to co potřebujeme.

„Pochopila jsem to, když jsem začala růst a vyvíjet se. A bolest ve vztahu – je základním společníkem dvou dospělých partnerů, kteří budují vztah a chtějí založit rodinu.“

Vždy si zadávejte tyto otázky:

 • Čemu mě učí tato situace?
 • Proč se to stalo?
 • Co je třeba udělat pro sebe?

Tehdy získáte ne úbytek energie, ale získáte svůj život. Vždyť milovaný člověk, to není ten, se kterým si budete užívat 100% času. Milovaný člověk, to je ten, pro kterého jste ochotna překonávat těžkosti a změnit se. Ten, jehož přijímáte s úplností, ne částečně.