Úvod ZE ŽIVOTA Inspirace Nejpřesnější tibetský horoskop, který vás dokonale popíše. Používá se dlouhá léta a...

Nejpřesnější tibetský horoskop, který vás dokonale popíše. Používá se dlouhá léta a FUNGUJE. co říká o vás?


Tibetský horoskop je neuvěřitelnou směsí věštění, numerologie a astrologie. Tvrzení, vyslovená před stovkami let tibetskými mnichy, určují, s kým se máte přátelit, koho se vyvarovat a jakým rysem povahy věnovat zvláštní pozornost …

Zářivý vzdušný drak

Rok narození: … 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 …

Lidé narození v těchto letech jsou nejednoznačný a rozporuplná. V kteroukoliv chvíli se mohou z dobré víly změnit v hněvivou příšeru. Zpravidla se vznášejí v oblacích, sní a na jednoduchých smrtelníků dívají zvysoka. Složitost života si zpravidla nevšímají – jednoduše proto, že se s nimi nesetkávají. Lidé tohoto znamení jsou velmi citliví a snadno zranitelní. Jsou otevření a společenští, zbožňují veselý a bezstarostný život. Měly by se však pozorněji chovat k citům a potřebám jiných lidí.

S kým se přátelit: s Černým buvolem.
Koho se obávat: Ochránce ohně.
Šťastná čísla: 3, 15, 27.
Období rozkvětu: únor.Kobra

Rok narození: … 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 …

Lidé narození v tomto znamení jsou rození řečníci, filozofové a pedagogové. Každého dokážou přivést na pravou cestu, poradí, co a jak dělat, jak žít. Rádi dávají moudré rady. Jsou starostliví a vždy se snaží pomáhat svému okolí. Někdy proto zapomínají sami na sebe. Lásek mají nazbyt, těší se velké přízni opačného pohlaví. Kobry by měli více přemýšlet nad vlastním životem a nestarat se tak úplně a zcela do cizích trápení.

S kým se přátelit: s Horkým sluncem
Koho se obávat: zářivého vzdušného draka
Šťastná čísla – 1, 13, 25.
Období rozkvětu – červen.

Ochránce ohně

Rok narození: … 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 …

Ochránce ohně je strážcem domácího krbu, přinášející do života světlo a radost. Podle tibetského horoskopu mají lidé tohoto znamení silně vyvinutou intuici, což jim umožňuje uvádět do souladu hlas rozumu s voláním srdce. Ve společnosti přátel jsou vždy vítáni, přesto se však Ochránci ohně často nedokážou zbavit pocitu osamělosti. Lidé tohoto znamení jsou neuvěřitelně uspořádání a čestní. Morálka je u nich vždy na prvním místě. Jsou trochu uzavření a konzervativní. Vědí však být otevření a shovívaví.

S kým se přátelit: s mnichy
Koho se obávat: zářivého vzdušného draka
Šťastná čísla – 4, 16, 28.
Období rozkvětu – leden.

Pramen čisté vody

Rok narození: … 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 …

Pramen čisté vody je fontánou štědrosti, laskavosti a pozitivní energie. Lidem tohoto znamení je cizí krutost, nespravedlnost a hmotné zájmy. Jsou nositeli dobrých zpráv a kladných emocí, cení si přátelských vztahů a zradu pokládají za něco zcela nepřípustného. Prameni čisté vody lze poradit jen ještě více poslouchat vlastní intuici, aby mu pomohla při výběru životní cesty.

S kým se přátelit: s nefritovým sloupem
Koho se obávat: Koženého náramku
Šťastná čísla – 5, 17, 29.
Období rozkvětu – květen.


Nefritový sloup

Rok narození: … 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 …

Lidé narození v tomto znamení nemají rádi davy a masové podniky. Nesnášejí jakékoliv donucování a ohrožení osobního prostoru. Přednost dávají tichu a samotě. V životě jsou velmi aktivní, vládnou skvělým rozumem a ustavičně hledají pravdu, čímž často unavují své okolí. Ve společnosti působí aristokratickým dojmem. Tibetský horoskop radí lidem narozeným v těchto letech věnovat více pozornosti lidem, kteří jsou jim nablízku, učit se obratnosti a pronikavost.

S kým se přátelit: s Kovovým gongem
Koho se obávat: Černého buvola
Šťastná čísla – 6, 18, 30.
Období rozkvětu – listopad.

Kovový gong

Rok narození: … 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 …

Lidé tohoto znamení jsou doslova stateční rytíři, věrní, ušlechtilí a štědří. Jsou velmi sebekritičtí a citliví. Jakékoliv životní zatáčky jim připadají nezbytné. Snaží se ostatním nepředvádí své špatné vlastnosti, mnohé si odpírají, aby nepropadly pokušení. Nejraději žijí pro někoho a kvůli někomu. Měly by se častěji vzdávat honby za vzdálenými ideály a dopřát si odpočinek, aby si život vychutnali tady a teď.

S kým se přátelit: s nefritovým sloupem
Koho se obávat: Jezerní želvy
Šťastná čísla – 7, 19, 31.
Období rozkvětu – září.

Jezerní želva

Rok narození: … 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 …

Svůj osud řídí lidé zrození ve znamení Jezerní želvy samostatně, umí vytvářet podmínky příznivé k realizaci toho, co si umínili. Jsou něžní a věrní, jsou jim cizí intriky a jakákoliv vychytralost. Neměly by však zapomínat, že ne všichni lidé kolem jsou stejně milí ..

S kým se přátelit: s Ochráncem ohně
Koho se obávat: Kovového gongu
Šťastná čísla – 8, 20, 30.
Období rozkvětu- duben

 Kožený náramek

Rok narození: … 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 …

Tyto lidi láká mystika, zajímají jejich všechna tajemství a záhady. Období, kdy vyhledávají ústraní, jsou uzavření a oddávají se chmurným úvahám, se u nich střídají s obdobími aktivní komunikace. Lidé zrození ve znamení Koženého náramku trpí ustavičným strachem z osamělosti. Proto životem neustále kráčí dál a vpřed při hledání nových přátel. Maska drzé svůdnice či dona Juana často skrývá vnitřní komplexy a nejistotu. Opovrhují agresivitou a konflikty. Při vší nezávislosti zůstávají připoutáni ke svým nejbližším.

S kým se přátelit: s Horkým sluncem
Koho se obávat: Mnicha
Šťastná čísla – 9, 21, 23.
Období rozkvětu – březen.

Černý buvol

Rok narození: … 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 …

Černý buvol jedná přímočaře, nikdy nehledá vedlejší cestičky a přednost dává okamžitému ujasnění stavu věcí, jen aby se vyhnul nepříjemným situacím. Lidé tohoto znamení jsou silní a sebejistí ve své nezranitelnosti. Přitahují tím své okolí. Tibetský horoskop jim radí věnovat pozornost nepřítelem, jejich podceňování by se nemuselo vyplatit. Někdy bývají velmi nebezpeční.

S kým se přátelit: se Zářným vzdušným drakem
Koho se obávat: Kobry
Šťastná čísla – 10, 22, 29
Období rozkvětu – červenec


Nový měsíc

Rok narození: … 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 …

Ve znamení Nového měsíce se rodí snící, citliví a něžní lidé, kteří však dokáží být aktivní v činech a vášniví v lásce. Nový měsíc je proměnlivý, žárlivý a nestálý, což vede k mnohým trápením. Lidem tohoto znamení tibetský horoskop radí kontrolovat vlastní city a změny nálad, aby bylo příjemnější a jednodušší se s nimi stýkat.

S kým se přátelit: Zářivý vzdušný drak
Koho se obávat: Nefritového sloupu
Šťastná čísla – 11, 23, 31
Období rozkvětu – srpen

Horké slunce

Rok narození: … 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 …

Lidé plní životní síly a optimismu. Věrní přátelé a dobří pomocníci, možná se na nich spolehnout v každé situaci. Ze všeho nejvíc se obávají ztráty svobody. Jakoukoliv složitou situaci řeší s ohromující rychlostí a výhodně jen pro sebe. S každým rokem se tito lidé více a více uklidňují. Pokud však nechtějí ztratit chuť do života, musí si hlídat, aby je nadšený ohýnek zcela předešlo zhasnutí.

S kým se přátelit: s Koženým náramkem
Koho se obávat: Ochránce ohně
Šťastná čísla – 12, 24, 26
Období rozkvětu – říjen

Mnich

Rok narození: … 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 …

Lidé tohoto znamení jsou velmi cílevědomé nátury, jak se říká – jdou si za svým. Z cesty, kterou si jednou zvolili, je nic a nikdo nedostane zpět. Radují se ze života, jsou společenští, mají živou představivost, rádi diskutují a rádi se i pohádají. Na lidech si cení laskavosti, otevřenosti, bezprostřednosti a výřečnosti. V záležitostech milostných jsou oddaní a stáli, neschopní klamu a zrady. Aby se vyhnuli zbytečným konfliktům, měli by být Mniši k okolí více shovívaví a uvědomit si, že ne každému je dán jejich moudrý přístup k životu.

S kým se přátelit: s Ochráncem ohně
Koho se obávat: pramene čisté vody
Šťastná čísla – 11, 23, 28
Období rozkvětu – prosinec
loading...

Kam dál?