Minimální důchod v této zemi je 2 400 eur a stát se o své občany za všech okolností postará. Jak je to možné?


Podle americké agentury Mercer je dánský důchodový systém tím zcela nejlepším na celém světě. Každý dánský občas si může být jistý, že ho v důchodu čeká kvalitní život a to ve chvíli, kdy pracoval za minimální mzdu nebo nepracoval vůbec.

Jak je to vůbec možné?

Náš článek začneme tím, že tento dánský důchodový systém se skládá ze dvou podstatných částí: dánský státní důchod plus platba z penzijního fondu

Státní penze je zcela klasickým typem sociálních dávek.

To tedy znamená, že každá osoba, která během celého svého života pracovala a nahromadila si v bance své vlastní úspory, dostává od státu jen minimální mzdu.

V opačném případě, že by daný člověk vydělával během svého života málo peněz a nic si sám nenasporil, dostával by od státu vyšší důchod.

Státní důchod pomáhá předcházet chudobě lidí a důchod z penzijního fondu se vypočítává podle daného vzoru, který je pro nás mnohem známější: je úměrný příjmu během naší práce.

Pokud daná osoba nemá žádné důchodové spoření, dostane od státu takzvaný základní důchod plus určitý bonus. Pokud daný člověk žije sám, tato částka se pohybuje přibližně kolem 18 000 dánských korun (cca 2 400 eur).

Je zajímavé, že některé daně musí být vyplaceny i z této částky, ale přesto zůstane daným lidem dostatek peněz na jejich velmi slušný život.

Další zajímavosti na další straně1
2
3
4
5