Když zjistíte, že pití 2,5 litru vody denně je skutečně nebezpečné, už ji nebudete pít v takových množstvích nikdy


Existuje všeobecně rozšířený názor, že člověk by měl v průběhu dne vypít přibližně 2,5 litru vody, což je asi 8 běžných sklenic. Mnozí lidé se tohoto drží a někdy až násilím do sebe lijí vodu, i když na ni vůbec nemají chuť. Pokud i vy patříte mezi ně, možná po našem článku svůj názor přehodnotíte. Ozývají se totiž názory z lékařského prostředí, že tato obecně přijata skutečnost o vypití osmi sklenic vody denně by se měla změnit.

Možná jste i vy zaregistrovali výroky typu: „Pijte vodu, i když nejste žízniví“, nebo „Lidé jsou neustále dehydratovaní“. Na výroky takového typu se podíval i profesor pediatrie Aaron E. Carroll z lékařské univerzity v americké Indianě a podle něj jsou nepravdivé a neopírají se o vědecké důkazy.

Člověk by měl opravdu přijmout přibližně 2,5 litru tekutin denně. To ale neznamená vypít 2,5 litru vody. Mnohé tekutiny, které přes den přijmeme, jsou totiž součástí jídla. Například v zelenině či v ovoci se tekutiny nacházejí v poměrně významném množství.

Ve skutečnosti je lidské tělo skvěle vyvinuté a na nedostatek tekutin nás samy upozorní. V případě, že tyto signály ignorujeme, začneme být skutečně žízniví, což přináší negativní jevy jako sucho v ústech, nesoustředěnost, nervozita, malátnost a ospalost.

Tyto signály však dokáže dobře vyhodnotit jen zdravé tělo. Důchodci nebo lidé, kteří užívají léky, by měli pitný režim konzultovat se svým lékařem. Navíc při nemoci, jako je například chřipka, angína, či jiné, je dehydratace organismu a zvýšený příjem tekutin klíčovým prvkem v boji proti onemocnění.

pitivody1

Zvýšený příjem tekutin je nutný iu lidí vykonávajících náročnou fyzickou práci a také během horkých dnů, kdy se více potíme. Tehdy je dobré kromě vody pít i bylinné čaje či minerálku, abychom si doplnili minerály, které se pak z těla vyplavují.

Pravidelné pití velkého množství vody, a to zejména tehdy, když k tomu není objektivní důvod, může být i nebezpečné. V takovém případě bývají neúměrně zatížené ledviny a může dojít k jejich opotřebení a poškození.

Co z toho tedy vyplývá? Pít násilím jen proto, abychom do sebe dostali za den 2,5 litru vody, je hloupost. Voda je sice pro člověka nezbytná, vždyť z větší části se z ní skládáme, ale zároveň platí, že organismus umí s vodou efektivně hospodařit a na její nedostatek a nutnost doplnění vás včas sám upozorní.