Jakmile uvidíte tyto mapy už nikdy se nebudete dívat na Slovensko tak, jako dříve!


Geografie nás může občas i šokovat. Svět vypadá dost odlišně, než se zdá na mapě. Výjimkou není ani Slovensko.

Z hlediska velikosti se vůbec nemůžeme spoléhat na mapy a to, co vykreslují. To, proč některé země vypadají větší nebo menší než ostatní, vysvětluje něco, co se nazývá Mercatorová projekce. Kartografové se snažili přeměnit 3D model Země na dvourozměrný, přičemž právě geograf Gerardus Mercator přišel se svým řešením, a to už velmi dávno.


V roce 1569 navrhl mapu, která by mohla být použita pro navigační účely, ale nevýhodou je, že jeho systém je nepřesný a zkresluje velikost jednotlivých objektů v závislosti na jejich pozici k rovníku. I z tohoto důvodu se pevnina Antarktidy nebo Grónska jeví jako mnohem větší, než ve skutečnosti je. Podívali jsme se na to blíže a porovnali jsme Slovensko s ostatními zeměmi světa. Jak to dopadlo si už podíváte v následujícím videu?