Jaká jsou první 3 písmena ve vašem jméně a příjmení? Budete se divit, co všechno to o vás vypovídá!


Jméno je součástí našeho života. A tím se stává i součástí nás samotných. Podle numerologie si můžete spočítat, co o vás vaše jméno vypovídá.

jaký význam mají vaše iniciály?

Iniciály – tedy první písmeno křestního jména a první písmeno příjmení – dokáží o člověku napovědět mnohé. Nejsou definitivně charakteristikou, spíše naznačují náš směr, jakým se povaha vydává.

Každé písmeno svou vibrací ovlivňuje váš život.

Najděte si v následujícím přehledu, jaké vibrace vysílají vaše iniciály.

Chybí háčky – energie takových písmen je stejná jako u stejného písmene bez diakritiky, tedy Š = S a tak dále.

A – Nese s sebou energii a sílu, pro A je typická silná motivace i schopnost motivovat druhé, také převažuje individualita.

B – Druhé písmeno vyvažuje první citlivostí a empatií, v protikladu stojí s týmovostí. Iniciála B naznačuje zdvořilost a slušné chování.

C – Zvědavost, komunikativnost, optimismus, základní kvality třetího písmena. S nimi se na druhé straně spojuje necitlivost a netaktnost.

D- D znamená cílevědomost, vyrovnanost a pracovitost, jedná se často o úspěšných lidí, kteří spíše než na srdce dají na logiku.

E- E je vřelost, soucitnost, laskavost. K nim patří i velká flexibilita, schopnost čemukoli se přizpůsobit.

F- přátelskost a sympatie jsou základní charakteristikou F. Jde o osoby vstřícné a často nadmíru zodpovědné a rozumné.

G – S písmenem G se spojuje duchovno a spiritualita, jakási náboženskost, sklon k víře. Na druhé straně i nesmírná otevřenost novému a ochota.

H- H znamená moudrost, rozumnost i klid, také je to písmeno fantazie a vzdušných zámků, velké kreativity a představivosti.

CH- Ch je kombinací C a H, od prvního si vypůjčilo radost a pozitivitu, od druhého rovnováhu a vlivnost.

I- Písmeno naznačující velký smysl pro spravedlnost, také péči a jiskřivou inteligenci, v negativním spektru pak náladovost.

 

Další písmena najdete na další straně