Jak zaručeně poznat odposlech telefonu


Telefony používá téměř každý, ale ne všichni ví o tom, že může být právě on sledován. Veškeré telefonní záznamy jsou archivovány v databázích minimálně 5 let a nikdo neví, kdy se může stát terčem odposlechu buď ze strany Policie ČR nebo ze strany jiné osoby, která nás může následně poškodit. Existuje však několik metod, prostřednictvím kterých lze odposlech odhalit. Většina z nich je založena na GSM, bohužel jsou všechny metody drahé. Jak lze tento odposlech poznat?

Postup

1.Provozní identifikace GSM telefonů

Odposlech lze zjistit prostřednictvím detektoru zachycujícího signály z oblasti GSM pásma. Prostřednictvím nich jsme obrazově nebo zvukově informování o nepovoleném vysílání. Velmi složitý je přístup k těmto detektorů, nejčastěji jsou využívány v peněžních institucích a věznicích.

2.Rádiové analyzátory

Jedná se o přístroje, které zaznamenají veškeré rádiové frekvence, které jsou momentálně aktivní. Obraz všech frekvencí se ukládá do databáze. Pokud se v následujících dnech objeví nové vysílání, tak se porovná s databází. Nové a rušivé frekvence mohou znamenat odposlech.

3.Prohlídka telefonu

Jestliže jsme někomu půjčili telefon nebo pokud jsme dostali telefon darem, tak může mít již v sobě zabudovaný odposlech. Jedinou možností je donést telefon specialistovi, který ho prohlédne a určí, zda-li jeho střeva neobsahují něco navíc.

4.Technická prohlídka

Telefony lze odposlouchávat z vašeho domova nebo i kanceláře prostřednictvím různých speciálních přístrojů a štěnic. Kontrolu pro výskyt takovýchto odposlechů dělají specializované firmy, které provedou podrobnou fyzickou prohlídku místností. Dále se dělá detailní radiová analýza signálů z okolí. Obvykle se provádí i detekce všech přístrojů, které obsahují elektrické obvody. Firmy bývají při postupech velmi přesné.

5.Kontrola telefonní linky

Obvykle jí také provádějí specializované firmy, které nejprve zkontrolují vedení vaší pevné linky. Kontroly probíhají v nadhovorových pásmech.