Jak svépomocí opravit otlučeniny a trhliny na porcelánu

Pieces of a broken fine china cup

Porcelán dnes používáme jako užitkové zboží, především ke stolování. Vyrábí se také v různém provedení i cenách, takže jde-li o vzácnější kousek, nechceme o něj jen tak přijít. Je to křehký materiál, který se otluče a dokonce i snadno rozbije. I když jde o malá poškození, porcelán tím ztrácí na hodnotě. Kousky rozbitého porcelánu mohou být i tak malé, že nejdou slepit, jiné se ztratily. Přesto je oprava možná.

Postup

1.

Pokud jsou otlučeniny v porcelánu hluboké, výplň vytvoříme z několika vrstev, které se postupně nechávají zaschnout. Při opravách malovaného porcelánu je nutné použít odpovídající odstín barvy. Poškozené místo očistíme denaturovaným lihem nebo technickým benzinem.

2.

Směs na výplň připravíme tak, že smícháme epoxidové lepidlo s oxidem titaničitým. Ten jako bílý prášek, koupíme v prodejně uměleckých potřeb. Lze použít i kaolin nebo talek. Podle potřeby zabarvení přidáme patřičnou barvu v prášku. Opravíme místo a na závěr naneseme vrstvu naředěného laku, který odpovídá originální glazuře.

3.

Na prohlubně, které vznikly ulomením křehkých okrajů, použijeme kousek plastikové nebo lepenkové destičky. Její tvar přizpůsobíme tvaru nádoby a pevně po okrajích přilepíme. Destičku poprášíme ještě talkem, aby se na ni nepřichytlo lepidlo, po zatvrdnutí lepidla sejmeme.

4.

Vždy bychom měli mít připravený kousek hadříku a aceton, pro případ, že bychom potřebovali utřít lepidlo z nástrojů a opravovaných předmětů. Vyplníme patřičné místo připravenou hmotou, ta tuhne 6 až 10 hodin podle teploty místnosti.

5.

Když nám po lepení či tmelení, oškrabání a vyrovnání zůstaly podél spáry drobné trhlinky, vmáčkneme do nich střenkou nože či malířskou škrabkou výplň. Pracujeme po celé délce spáry v obou směrech. Pak navlhčíme nástroj denaturovaným lihem nebo vodou a přejedeme podél spáry k vyhlazení.

6.

Po zatvrdnutí zarovnáme rovné plochy žiletkou, zaoblené nožem se zakulacenou špičkou. Na závěr použijeme jemný smirkový papír nasazený na konci prstu nebo na špalíčku dřeva a místo uhladíme. Proces je nutno v některých případech opakovat, až je povrch na dotek prstu úplně hladký. Na závěr předmět naleštíme chromovou leštěnkou, která dokonale zamaskuje a ochrání opravené místo.

7.

Trhliny, které procházející přes celý předmět, oblepíme lepicí páskou, aby nám výplň nevypadla, než zatvrdne. Zakřivené plochy můžeme podepřít modelovací hlínou, kterou poprášíme talkem, aby se výplň nelepila.

8.

Přes trhlinu nalepíme několik vrstev lepicí pásky. Začneme vtlačovat výplň do prohlubně od krajů, jemně roztíráme a postupně vyplníme mezeru až po okraj nebo ještě mírně nad něj. Navlhčíme prst denaturovaným lihem či vodou a zarovnáme povrch výplně. Po zatvrdnutí uhladíme povrch smirkovým papírem a naleštíme chromovou leštěnkou.

9.

Místo směsi s epoxidem je možné použít celulózovou výplň v práškové formě. Ta je vhodná zejména na opravy předmětů určených k vystavování. Použít lze i k vyplňování prasklin v omítce a dostaneme je v obchodech pro kutily.

10.

Aby nám nepronikla voda z výplní do keramické hmoty, je potřeba před nanášením výplně poškozené okraje natřít PVA lepidlem.