Jak správně si vypěstovat lanýže


Lanýžů je známo mnoho druhů, z nichž je většina ceněna jako vynikající pochoutka. Jejich výskyt je velkou vzácností a ne všude se lanýžům daří. Nejčastější lokalitou, kde lanýže rostou, je Středomoří, například italský Piemont, francouzský Périgord či slovinský poloostrov Istrie. Lanýže rostou převážně v dubových lesích s vápenitou půdou. A co pěstování lanýžů u nás v Česku? Je možné si vytvořit lanýžárnu doma?

Postup

1

Ve výše uvedených lokalitách se dělají pokusy s pěstováním lanýžů. Využívají se k tomu lesíky nebo sady, kam se tyto houby očkují do půdy. Zkouší se zejména ceněný lanýž černovýtrusý. Lanýž vytváří kolem hostitelského stromu kruh s omezenou vegetací.

2

Je známo několik případů úspěšného pěstování lanýžů ve Středomoří. Je k tomu potřeba vybrat vhodný pozemek, vysázet dubové aleje a mít trpělivost. Lanýže rostou v kořenech dubů a již po sedmi letech lze sklidit první úrodu. Jelikož lanýže rostou na kořenech pod zemí, nejsou vidět. K jejich nalezení se používají speciálně vycvičení psi nebo trénovaná prasata, která je spolehlivě vyhrabou.

3

K pěstování lanýžů je potřeba znát přírodní podmínky, za kterých lanýže rostou a vyhledat přirozená místa pro lanýže vhodná. Aromatické houby lanýže rostou pod kořeny stromů, hlavně pod lískami, lipami, uvedenými duby a topoly.

4

Pro úspěšné pěstování lanýžů je potřeba několik předpokladů. Např. podmínky, v níž má houba růst. Je známo, že půda pro lanýže musí být vápenitá, mírně zásaditá, hlinitopísčitá nebo až kamenitá, propustná, hrudkovitá s dostatečným množstvím pórů.

5

Lanýže vyžadují polohu v chladnějších oblastech na jižní straně, v suchých polohách je vhodná strana severozápadní.

6

Stanoviště pro pěstování lanýžů by mělo být z dosahu jiných dřevin, zejména lesních stromů, aby jim nehrozila konkurence jiných hub. Nejvhodnějším obdobím pro výsadbu je doba od podzimu do jara, když není půda zamrzlá.

7

Půda se musí zpracovat do hloubky cca 30 cm a odstranit veškerou okolní vegetaci z místa, kde budeme pěstovat stromek. Ten je dobré obalit na ochranu před zvěří a v průběhu jeho růstu udržovat půdu vlhkou mulčováním nebo položením slámy. To je důležité i proti růstu plevelů.

8

Lanýžové podhoubí je nutné chránit před holomrazy, k čemuž je vhodný právě mulč nebo sláma. Nikdy se nesmí používat žádné hnojení, především ne chlévskou mrvou. Na sklizeň se můžete těšit nejdříve po sedmi letech.