Jak správně propláchnout systém ústředního topení


Topný systém je spojení kotle, různých trubek, radiátorů, regulačních a dalších zařízení. Je tedy jasné, že sebemenší chybička může celý systém vyřadit. Každý očekává, že jeho topný systém bude v bezchybném provozu dlouhou dobu, ale i třeba za krátko se ukáže opak. Zcela nový kotel má přes velké náklady problémy. Častou závadou ale může být i menší nečistota, která celý složitý systém nabourá.

Postup

1.

K zneprůchodnění otopného systému může dojít z několika důvodů. Jsou to v prvé řadě nečistoty, které se mohou vyskytnout i ve zcela novém otopném systému. Další příčina může být v tom, že otopná voda má příliš vysoký obsah vápníku, která způsobuje vznik vodního kamene, zejména ve výměníku kotle.

2.

Topný systém by se měl propláchnout ještě před uvedením do topného provozu. To je nejlepší cesta, jak předejít problémům s průtočností systému. Dále je potřeba zkontrolovat kvalitu vody a třeba do ní přidat ochranné prostředky pro otopné systémy.

3.

Pro vznik nečistot je důležitá i doba provozu topného systému. Pokud voda působí na železné části dlouho, může se za čas uvolnit nějaká rez, a stačí pak malé částečky, aby některé užší průchody zablokovaly. Proto se pro neustálou filtraci otopné vody, a tím i průběžné zachycování a odstraňování nečistot do systému, instaluje speciální filtr s cyklonovým odlučováním nečistot a s magnetem pro efektivní zachytávání i malých kovových částic.

4.

Když jsme učinili vše potřebné, přesto k zanesení může dojít. Musíme si tedy s tím poradit, ale není nutné drahý díl měnit, stačí ho vyčistit. To nám umožňují tlakové pumpy, které ve spojení se speciálními chemickými přípravky vyčistí dotčené místo a rozpustí i případný usazený vodní kámen.

5.

Problém s usazováním je i u kotlů, kde je místem největšího ohrožení nečistoty na spalinové straně výměníku. Ty pak zhoršují předávání tepla a snižují tím výrazně účinnost kotle. Pro jejich vyčištění se pak používají přípravky na čištění spalinových cest kotlů.

6.

Před proplachováním systému ho vypusťme a naplňme vodou. Abychom byli úspěšní, je třeba zcela vypustit celý systém včetně radiátorů s kapkovým napájením, pokud je máme nainstalované. Můžeme dokonce dočasně opatřit ventily s plným vývrtem hadicovými propojkami. Všechny ručně ovládané i termostaticky řízené ventily nastavíme tak, aby se během procesu neuzavřely. Vypouštění provádíme do kalové výpusti a ne do kanalizace.

7.

Přípravky na čištění vodovodních systémů přidáváme přes spádovou nádrž, u uzavřených systémů přes radiátor pomocí injektoru. Před spuštěním nového systému vodu s čistícím přípravkem necháme cirkulovat alespoň hodinu při normální provozní teplotě. Je také nutné rozptýlit kal a nečistoty během hodiny při normálních provozních teplotách.

8.

Pro odstranění zatvrdlých oxidů železa a vodního kamene se doba čištění prodlužuje na týden během normálního topného provozu. Pokud bud mít radiátor studené místo po 1 hodině, zvýšíme průtok uzavřením ventilů na ostatních radiátorech.

9.

Důkladně vypusťme a dynamický propláchněme systém nejméně dvakrát, až bude vytékající voda průhledná.

10.

Opět napustíme systém vodou s přídavkem vhodného přípravku pro dlouhodobou ochranu proti korozi a proti usazování vodního kamene.