Jak správně na placebo efekt návod


Co je to placebo efekt a jak vlastně funguje? Na téma placebo efektu vznikl už nespočet studií. Co to vlastně je a na čem je založen? Studie většinou dokazují, že lidská mysl, naděje a víra jsou často důležitější než všechny léky světa.

Postup

Co vlastně placebo léčba je a co není? Může mít v podstatě jakoukoli formu. Může se jednat o pilulky, masti, akupunkturu, terapii, masáž nebo dokonce smyšlenou sestavu cviků, u které pacient věří, že mu pomáhá. Názor na to, jak přesně placebo léčba funguje se podle odborníků různí, ale na jeho základě se shodnou všichni. Důležitou roli při léčbě placebem hraje pacientova autosugesce. A proto ať už placebo funguje na základě podmíněného reflexu nebo efektu psychoanalytického přenosu, všichni souhlasí s tím, že má placebo na pacientův stav pozitivní vliv. S polknutím každé pilulky totiž polykají naději na uzdravení.


Testů, zda a jak placebo funguje nebo ne, byl proveden nespočet. Studie psychosomatického lékařství na příklad uvádí, jak podněty ovlivňují astmatické záchvaty. Skupina pacientů byla požádána o vdechnutí látky, která měla jejich stav dočasně zhoršit a mnozí z nich opravdu dostali astmatický záchvat se všemi jeho typickými příznaky jako je sípání a lapání po dechu. Výzkumníci jim proto podali lék, který jim měl pomoci, a pacienti se měli zklidnit. Na tom by nebylo nic neobvyklého, kdyby obě látky, které jim lékaři podali, nebyly pouhý solný roztok.

Pětadvacetiletá čtenářka Lucie z Českých Budějovic se nám svěřila se svým zážitkem s autosugescí. Lucie si šla zaběhat s kamarádkou. „Během cesty se mě kamarádka zeptala, kam se poděly moje problémy s astmatem. Naznačovala, že přeháním a neustále mě hecovala v tom, abych přidala, přestože už jsem nemohla,“ říká běžkyně. Během chvíle se Lucie rozkašlala, dostala astmatický záchvat a uklidnil ji až její lék. „Vyvolala jsem si astmatický záchvat tím, že jsem si uvědomila, že mám astma a neměla bych takto běhat. Zpětně jsem z reakce svého těla byla v šoku, ale můj lékař potvrdil, že se nejedná o něco neobvyklého.“