Jak si doma vyměnit vypínač, aby jsme zase mohli svítit


Vypínače osvětlení v bytech jsou na jeden nebo dva obvody, odborně se říká jednopólový či dvoupólový.Pokud se jedná o jednopólový obvod, jde o jedno zapnutí žárovky nebo jiného zdroje světla. U dvoupólového obvodu je svítidlo více žárovkové a je rozděleno tak, že může svítit pouze jedna polovina nebo obě současně.

Postup

1.

Vypínač většinou končí z důvodu, že praskne vnitřní pružinka. Pružinka neboli pérko je stavěna na daný počet vypnutí a zapnutí, a poté se stane, že již nevydrží. Pružinka samotná se bohužel koupit nedá, takže musíme vyměnit celý vypínač.

2.

Než se do něčeho pustíme, vypneme pojistky, to je velmi důležitý a základní krok, protože jinak může dojít k vážnému úrazu.

3.

Malý šroubovák zasuneme pod svislý okraj vypínače, aby se sama uvolnila malá osička kolébky.

4.

Vnitřek vypínače drží na dvou malých šroubečkách. Šroubovákem tyto šroubky uvolníme a pootočením vnitřní části vyjmeme přes kulaté otvory.

5.

Do vypínače vedou dva dráty (vodiče), pokud je vypínač jednopólový. Pokud je vypínač dvoupólový, tak dráty budou tři. U novějších elektrických vypínačů to mohou být dráty tři nebo čtyři.  Jeden z nich je ale vždy zelený a to je uzemnění.

6.

Uvolněte všechny vodiče a především si pamatujte si, v jakém pořadí byly zašroubované.

7.

Je-li vypínač barevně nebo tvarově odlišný, je potřeba vyměnit i vnější rámeček vypínače. Rámeček je také přichyce dvěma šroubky, které šroubovákem lehce uvolníme a pootočením rámečku přes kulaté otvory a přes hlavičky šroubků sejmeme ze zdi.

8.

Nyní následuje opačný proces. Jako první podle potřeby na stěnu namontujeme rámeček. Do nového vnitřku vypínače uchytíme za hlavičky šroubů všechny vodiče, které vypínač obsahuje tak, jak byly upevněny v tom starém vypínač. Pokud je vypínač jednopólový, je to snadné, protože nemáme vlastně možnost něco poplést, pouze můžeme světlo přepólovat.

9.

Pro dvoupólové vypínače platí, že pokud vyměníme vodiče, můžeme snadno vyrazit pojistky. Ze zdi totiž vedou tři drátky, pokud byly elektrikář šikovný, je jeden z nich třeba hnědý nebo jinak barevně odlišný, ale jen ne zelený nebo žlutozelený, to je vždy v každém případě uzemnění. Tady je opatrnost velmi důležitá. Pokud máme zkoušečku, můžeme kabely před zpětnou montáží překontrolovat tímto přístrojem, svítit by měly u dvoupolohového ty, které dáme vždy na jednu stranu vnitřní čísti, zbylý kabel, to je nulák, dáme doprostřed vnitřní části.

10.

Pokusíme se nahodit pojistky. Pokud se svítidlo rozsvítilo, jsme šikovní a celý úkon jsme zvládli. Pokud svítidlo zableskne a pojistky spadnou, měli jsme sice snahu, ale drátů bylo mnoho a my úkol nezvládli. Odšroubujeme kabely a dva zkusíme přehodit na opačné místo. Proces pak pokračuje nahozením pojistek a zkouškou zapnutí. Teď by již mělo být vše v pořádku a svítidlo svítit.

11.

Především nezapomeneme zapojit i uzemnění, pokud ze zdi vychází zelený či žlutozelený kabel.

12.

Vnitřní část vypínače připevníme na zeď. Kolébku (či dvě, pokud jde o vypínač dvoupólový) nasadíme na jedné straně a druhou trochu odsuneme, abychom mohli zasunout i středovou osu kolébky do otvoru na straně rámečku.

13.

Pokud nám osa kolébky snadno zapadla a vypínač cvaká, můžeme nahodit pojistky a svítit dle naší libosti. Práce s vypínačem je nebezpečná práce s elektrickým proudem, proto pokud se na výměnu vypínače necítíte, raději pozvěte odborníka, který si je v této výměně již jistý.