Jak si doma opravit spoje židlí


Rozklížit se vám může jak stará židle, tak ta nová. Osvědčeným způsobem opravení spojů u židle je stále lepení bez využití hřebíčků, vrutů nebo šroubků. Staré techniky s použitím kostního klihu jsou i dnes nejpoužívanější a nejlepší metodou, jak opravit tyto spoje u židlí.

Postup

1. Pro překlížení nebo klížení židlí si připravíme ruční nářadí

– brusný papír, případně dláto a pilník
– kladívko
– injekční stříkačku pro případ malé opravy, resp. opravy spoje s minimální vůlí
– truhlářské svěrky, případně pevný provaz
– hadřík a měkkou podložku pod kladivo

2. Pro tuto práci platí jedna stará dobrá zásada.

Nikdy nesmíte podlehnout pokušení pojistit klížený spoj vrutem nebo hřebíčkem. Lepené spoje mají totiž určitou pevnost a pružnost. Kovový prvek by vnesl do spoje úplně odlišnou fyziku a později by při namáhání židle a spoje byla nutná další a ještě radikálnější oprava

3. Pokud je to možné, je lepší rozklížený spoj rozebrat.

Někdy je to však zbytečné až nežádoucí, pokud bychom museli kvůli jednomu spoji rozebírat i další, které dosud pevně drží

4. Lehce rozklížený spoj

Je-li spoj rozklížen jen trošku, stačí do vzniklé mezery vpravit lepidlo nebo klíh injekční stříkačkou, spoj zavřít a zafixovat buď truhlářskou svěrkou nebo provazem

5. Hodně rozklížený spoj

V případě závady většího rozsahu, je lépe židli rozebrat na jednotlivé díly. Je třeba ale dávat pozor na skládání dílů, abychom je opět usazovali na jejich původní místo, aby správně seděly

6. Odstranění starého klínu

Z místa určeného ke klížení je třeba odstranit starý klíh nebo lepidlo pomocí dláta, pilníku nebo smirkového papíru, aby nebránilo kvalitnímu spojení. Nesmí se ovšem ubrat na síle dřeva

7. V dnešní době je tradiční klíh

nahrazován kvalitními disperzními nebo expanzními lepidly. Přebytečné vyteklé lepidlo po spojení každého dílu ihned utřete do sucha, neboť po jeho zatvrdnutí by se odstraňovalo velice složitě