Jak na povinné očkování dětí – je to volba, nebo povinnost?


Stojíte v této debatě proti očkování, či jste jeho zapřisáhlými zastánci? Každá strana má své rozumné argumenty. Než se přidáte k jedné ze skupin, přečtěte si všechna fakta. Povinné očkování dětí – je to volba, nebo povinnost?

Postup

Princip očkování objevil koncem osmnáctého století anglický lékař Edward Jenner. Světová zdravotnická organizace WHO považuje očkování za nejlepší způsob, jak mohou děti předejít infekčním chorobám. A stát ji v tom podporuje, rozeznává povinné a nepovinné očkování. Do očkovacího průkazu tak musíte nechat zapsat černý kašel, obrnu, příušnice, spalničky, záškrt, tetanus, virovou hepatitidu B, nemoci vyvolané bakterií Haemophilus influenzae B. A ještě před třemi lety mezi tyto nemoci patřila tuberkulóza. Dobrovolně můžete nechat dát dítěti očkování proti meningokoku, pneumokoku, rakovině děložního čípku a mnoha dalším přenosným nemocem.

Mnoho rodičů argumentuje tím, že nemoci, proti kterým se očkuje, jsou již dnes vymýcené. Lékaři však varují, že kvůli odmítání očkování se mohou některé z nich vrátit. Je důležité si uvědomit, že nemoci jsou možná téměř vymýcené u nás, ale za blízkými hranicemi tomu tak být nemusí.

Častým argumentem je to, že lékaři fungují jako prodloužená ruka farmaceutického trhu. Ten prostřednictvím vakcín dostává do dětí například těžké kovy, které se v některých dávkách vyskytují. Farmaceutické firmy nepochybně na očkování vydělávají. Ceny za některé nepovinné dávky se u nás pohybují v řádech stovek i tisíců korun. Nutné je ale dodat, že díky takto vynaloženým penězům se mohou nechat očkovat africké děti za úplně jinou cenu – takovou, kterou si mohou dovolit jejich rodiče nebo sponzoři. Je na zvážení každého rodiče, zda mají stopy těžkých kovů v organizmu stejnou váhu, jako když se dítě setká tváří v tvář některé z chorob, proti které by mělo být očkováno.

Očkování však může způsobit křehkému dětskému tělu zdravotní komplikace. Z tohoto důvodu je nutné, aby rodiče vzali své děti na očkování ve chvíli, kdy jsou naprosto zdravé. I přesto se vedlejším účinkům nelze vyhnout. Pokud máte strach, není od věci se poradit v očkovacích centrech, které fungují u velkých nemocnic. Vedlejší následky však rozhodně nelze z debaty o očkování vyloučit. Někteří lékaři poukazují na zvýšený počet alergiků v dnešní době a dávají ho do souvislosti s vakcínami.

Při rozhodování o tom, na co nechat dítě očkovat, je třeba myslet na řadu faktorů. Na jedné straně stojí nežádoucí účinky a určité sociální vyloučení, na druhé straně to je vyhnutí se dané nemoci. U povinného očkování se není o čem bavit – dokud stát nerozhodne jinak, ale nepovinné očkování si na misku vah musí položit každý sám.