Ibuprofen způsobuje tisíce úmrtí každý rok: Užívejte místo něj todle..


Vědi zjistili zajímavé fakta o lécích, které užíváme zcela běžně. Jde o léky proti bolesti jako je ibuprofen a diclofenac.

Vědci totiž zjistili, že tyto léčiva zvyšují riziko srdečního infarktu ve stejné míře jako léky, které byly v minulosti staženy z trhu kvůli jejich vysokým rizikům tohoto typu.

Jeden z takto stažených léků z prodeje je Vioxx, byl příčinou více než 30.000 úmrtí v důsledku srdečních infarktů a náhlých srdečních příhod.

Tento lék byl dostupný na trhu několik let přesto, že jeho výrobce i státní úřady věděli o možných následcích jeho pravidelného užívání.

Článek agentury Reuters uvádí, že stejné riziko srdečního selhání vyplývá i ze současných léků obsahujících látky diclofenac a ibuprofen.

Nejčastější důvody užívání léků proti bolesti

V dnešní době mnoho lidí trpí různými záněty a z nich vyplývajícími bolestmi. Někdy se podaří snížit bolest například odbouráním stresu, snížením expozice chemickým látkám či změnou stravování.

V některých případech však může být bolest tak silná, že se ji postižený člověk snaží stůj co stůj nějak zastavit. A přesně v tuto chvíli použijeme léky proti bolesti a často jde zrovna o ibuprofen nebo diclofenac

Bohužel, mnozí lidé si vůbec neuvědomují, že i přes úlevu od bolestí, tyto léky pomalu zabíjejí jejich těla.

Ibuprofen je ropný derivát, který výrazně zvyšuje riziko srdečního infarktu a úmrtí na srdeční selhání.

Dokonce, když se ibuprofen zkombinuje s aspirinem (acylpyrinem), může způsobit multikauzálne úmrtí, tedy úmrtí z několika příčin.

 

Co může způsobit najdete na další straně