Dokážete si ho prohlédnout celé? Toto 90-sekundové video ukazuje, jak vypadá běžný den člověka trpícího autismem.


Ne každý toto video dokáže dokoukat …

Pro každého, kdo netrpí autismem, je velmi náročné pochopit, čím vším si musí takový člověk denně procházet. Toto video vám to však alespoň zhruba přiblíží.

Cílem tohoto jen 90-sekundového videa je ukázat, jak se cítí člověk trpící autismem v prostředí, kde na něj útočí až příliš stimulů, jako například světlo, hluk, příliš mnoho lidí, ať příliš mnoho předmětů.

Video zobrazuje malého chlapce nacházejícího se v obchodním centru. Jelikož však trpí autismem, tento pro jiného nevinný výlet je pro něj hotovým utrpením. Viz, čím vším si denně musí procházet člověk trpící autismem.

Cílem videa je, abychom tyto lidi nikdy neodsuzovali – právě naopak. Je důležité, abychom lidem trpícím autismem věnovali dostatek trpělivosti a empatie.