Co vás říká poloha v které spíte ? Tento Test vám to řekne


O povaze člověka vypovídá mnohé jeho zvyky , preference , chuťové nebo jiné náklonnosti . Zdá se , že i poloha , ve které člověk obvykle spí , může prozradit nějaké to tajemství o našem chování a způsobech .

Na boku s mírně pokrčenými nohami

Jste klidný spolehlivý člověk. Není lehké vyvést vás z míry. Nebojíte se budoucnosti. Lidé jako vy se usmívají i v tom nejhorším a lehce si přivyknete na životní změny.

V embryonální poloze

Často potřebujete ochranu, porozumění a soucit. Když se ve spánku schoulíte do klubka, jako by jste se schovávali před problémami okolní světa. Pokuste se najít uplatnění před problémy pro svoje vlohy a schopnosti: malujte krajinky, učte se tancovat.

Na břichu s roztaženými rukami a nohami

Tak spí skutečný vůdci. Takoví lidi jsou impulzivní a iniciativní. Pozorně dohlížejí na pořádek v rodině a v zaměstnání. Nejradši si všechno dopředu naplánují a nemají rádi nečekané překvapení. Kvůli svojí houževnatosti a zodpovědnosti dosahují velkých úspěchů a velkých příjmů.

Na zádech

Takhle spějí „králové“ a vůdci. Zdá se, že k nim patříte. Jste pozitivní, ze života se radující člověk. Jste zvyklí být středem pozornosti a máte rád veselou společnost. V práci jste vytrvalý, houževnatý a racionální. Nejradši říkáte lidem pravdu rovnou do očí.

Na zádech s rukama podél těla

Jste vyvážená osobnost s pevně stanoveným životním cílem, ke kterému směrujete. Jste přísný a náročný. Nejpřísnější jste sami na sebe.


Na břichu s jednou nohou pokrčenou

Jste nepředvídatelná osobnost. Přitahují vás všemožné dobrodružství a změna vašich nálad občas působí na okolí jako lehký šok. Během pár sekund dokážete nebesky a něžné povídání proměnit v nechutnou hádku a křik a naopak.