Chcete vědět co o vás řeknou otisky prstů? Tyto charakteristiky jsou opravdu přesné!


Věda, která se zabývá otisky prstů se nazývá daktyloskopie. Také nám pomáhá najít propojení mezi otisky prstů, osobnostními rysy a chováním jednotlivce.

SMYČKY

otisky1

 

 
Smyčky jsou nejčastějším vzorem na prstech Evropanů. Korespondují s klidnou a vyrovnanou osobností. Tito lidé jsou většinou sympatičtí a pomáhají jiným. Snadno navazují přátelství. Jsou pečliví a zodpovědní. Málokdy však proberou iniciativy. Hlavní zdrojem informací a pocitů je pro ně interakce s jinými. Jsou emocionální předvídatelného, ​​srdečný, obvykle mají pevné zdraví, přestože někdy bývají často nemocní tak jako děti. Charakterové rysy odpovídají Sangvinikovi. Mají averzi vůči práci, která je nebaví a nezajímá. Pokud mají smyčky na všech prstech, pravděpodobně disponují skvělou představivostí, sní za bděla a někteří bývají nepraktičtí.

KŘIVKY

otisky2

 

 
Lidé s takovým vzorem na prstech jsou energičtí a sebevědomí. Jejich ego vidět ve všem – gesta, mimika, držení těla, pohyby, návyky. Jsou tvrdohlaví, málokdy je lze promluvit. Nepřiznají si chybu a každé rozhodnutí které udělají je pro ně konečné. Tito lidé těžce snášejí změnu prostředí, a je pro ně těžké poslouchat názory jiných. Shromažďují poznatky zejména při praktických činnostech, ale preferují použít druhých k dosažení vlastních cílů. Charakterové rysy odpovídají cholerikovi. Inklinují k hudbě a umění. Mají expresivní, ba dokonce umělecký projev. Když jim je těžko, raději se zaměstnají. Něžnosti se od nich nedočkáte, jsou však neobyčejně loajální a na přátel nedají dopustit.

SPIRÁLA

otisky3

Lidé, kteří mají na prstech spirály zvyknou být výbušní, ale velkorysí. Jsou talentovaní, chápaví a připraveni analyzovat věci, které je obklopují. Často se pustí do více věcí najednou, a postupně od nich upouštějí, jelikož ztrácejí zájem. Tito lidé mají nestabilní osobnosti, jsou nepředvídatelní, a zvyknou skrývat skutečné pocity a myšlenky. Mají tendenci hledat útěchu a ztracené sebevědomí. Nejsou s sebou spokojeni, zpochybňují také všechno a všechny. Jsou flegmatici, skoupí na slovo. Pokud má někdo na obou palcích spirály, je rozený vědátor. Podílí se na různých programech, studiích a výzkumech. Sami nevědí, čeho jsou schopni.