Česká skautka se postavila na odpor neonacistům. Její fotku nyní sdílejí média po celém světě!


Fotografie mladé skautky, jak stojí tváří v tvář pravicovému extremistů, se stala hitem internetu a sdíleli ji světová média.


I když mnozí z nás vnímáme věk 16 let jako věk, ve kterém nelze toho hodně dosáhnout, opak je pravdou. Mladá skautka Lucie Myslíková se dokázala postavit na odpor protestujícím neonacistům a ani jí na rozum nepřišlo, aby ustoupila.

Fotografie, kterou vyhotovil Vladimír Čičmanec okamžitě obletěla celý svět. Lidé obdivují odvahu a odhodlání mladé dívky a chválí její postoj. A my se k ním připojujeme.

1. května se v Brně konaly různé shromáždění a to nejen ty levicové, ale i ty, které bychom mohli nazvat extrémně pravicové. Na shromážděních se objevily mimo jiné i skauti, kteří, jak je u nich zvykem, šířily zejména apolitické názory. Mezi skauty se nacházela i Lucie Myslíková, která držela transparent „Vychováváme vaše děti“.

Fotografie, na níž je Lucia a kde s ní „diskutuje“ mladý neonacista, se okamžitě stala populární a informovali o ní i takové média jako CNN , Huffington post či The New York Times .

„Bylo na místě ukázat, že my jsme proti tomu, co říkají, i proti tomu, že tam vůbec jsou,“ řekla Lucia .

Lucia celý incident popisuje takto: “ Snažili jsme se přehlušit neonacistické projevy, hráli jsme na kytary a na bubny, zpívali jsme a bylo to takové pěkné a veselé. Naše skupina skautů měla několik banerů a já jsem tam tak hopkala a tancovala, občas jsme něco zaskandovali. Na druhé straně měli projevy lidé, kteří říkali pro nás nepřijatelné věci. Někdo by možná řekl, že jsme je provokovali, ale podle nás bylo na místě ukázat, že my jsme proti tomu, co říkají, i proti tomu, že tam vůbec jsou. A někteří z nich se jednoduše neudržely a chtěli si to s námi vyříkat. „

 

 
Neonacista chtěl s Lucií diskutovat o imigrantech a ptal se jí, proč chodí do Evropy. Byl velmi rozzlobený no neodvážil se fyzicky útočit. Nakonec jí řekl, že se bojí, že ji nějaký uprchlík znásilní, stejně, jako se bojí, že se to stane i její dceři.

To byl ale jen začátek, později začaly být neonacisté více konfrontační, a tak musela nastoupit policie s těžkooděnci, aby se situace stabilizovala. Několik lidí bylo i zadržených.

16-letá studentka říká, že se nebála a podobných shromáždění se účastní pravidelně.

„Nebála jsem se, kdyby se mi něco stalo, zahojilo by se to. Pokud bych se rozhodla mlčet, to by se ve mně nezahojily. Situaci jsem samozřejmě prožívala, ale přímý kontakt s někým s takovým odlišným názorem mi nebyl nepříjemný, „

Ne všichni členové skautů ale souhlasí a to zejména z toho hlediska, že skautská organizace je apolitická. Lucia si ale nemyslí, že by hájila politické názory, jde o to postavit se na správnou stranu.

„Názory neonacistů jsou opravdu nesprávné. Mysleli jsme si, že ve společnosti si už nenajdou místo, že jsme se poučili z historie. Ale není to pravda. Nesouhlasím s nimi a budu dělat všechno proto, aby se vůči nim upřesňovalo co nejvíce lidí, „

Takový postoj mladých uvědomělých lidí se nám velmi líbí a jejich názor plně podporujeme. Extremismus, ať už pravicový nebo i ten levicový, se historicky ukázal jako velký omyl, ze kterého bychom se měli poučit. A tady se nám nabízí slavný citát amerického filozofa a spisovatele George Santayana , na který bychom v takových případech měli stále myslet: „Ti, kteří si nepamatují svou minulost, jsou odsouzeni k tomu, aby si ji zopakovali.“