Česká lékařka radí, jak rozpoznat mrtvici. Trvá jen 2 minuty přečíst si toto upozornění


Trvá jen 2 minutky, přečíst si toto. Během grilování se Ingrid klopýtla a upadla. Bylo jí nabídnuto zavolat záchranku, ale ona každého ujišťovala, že je jí dobře a že se klopýtla kvůli svým novým a nerozchozeným botám. Protože byla bledá a chvěla se, pomohli jí očistit se a posadili ji ke stolu s jídlem. Celý zbytek večera byla Ingrid usměvavá a veselá. Ingridin manžel později zavolal a oznámil všem, že jeho manželka byla hospitalizována. O 23:00 zemřela.

Při grilování utrpěla totiž mozkovou mrtvici. Kdyby její přátelé věděli,
jak se dají rozpoznat znaky mrtvice, mohla Ingrid ještě žít. Někteří lidé
nezemřou ihned. Zůstanou odkázáni na pomoc druhých s vědomím, že jsou v
beznadějné a bezvýchodné situaci. Neurologové tvrdí, že pokud
se pacient dostaví nejpozději do 3 hodin od mrtvice, může být
zachráněn. Tvrdí, že trik je v tom, nejen rozpoznat a správně
diagnostikovat mrtvici, ale i dopravit pacienta do 3 hodin k lékaři,
který jej může ošetřit.

Jak rozpoznat mrtvici:

ALT TAG

 

 
Existují 4 kroky, které by se člověk měl přidržovat při
rozpoznávání mrtvice. Nejlehčí metoda jak mrtvici rozpoznat, je
položit postiženému 4 otázky:

Poprosit postiženého, ​​aby se zasmál (což ale nebude schopen udělat)

Poprosit postiženého, ​​aby řekl lehkou větu,
(Například: Dnes je venku hezky.)

Poprosit postiženého, ​​aby zvedl obě ruce
(Což mu nepůjde, nebo jen velmi obtížně).

Poprosit postiženého, ​​aby vyplázl] jazyk (pokud je jazyk zakřivený
a kroutí se ze strany na stranu, je to také znak mrtvice).

Pokud má postižený problém vykonat alespoň jeden z výše jmenovaných
kroků, je třeba ihned zavolat záchranku. Jeden kardiolog tvrdí, že pokud každý
člověk, který přečte tento email a pošle ho dále alespoň dalším 10 lidem, si
může být jistý, že bude zachráněn (i díky jemu) alespoň jeden lidský
život.

Denně vidíme a umisťujeme na sociálních sítích nic neříkající a zbytečné příspěvky. Mohli bychom tedy alespoň jednou zaplnit sociální síť něčím užitečným, nemyslíte?

mrtvice2