Čáry na dlaních prozradí o vašem životě tajemství, které možná ani sami o sobě nevíte


Druh hudby, kterou posloucháte, styl oblékání nebo oblíbené jídlo říkají hodně o tom, jaký jste. No nejen vnější podněty odhalují, kdo skutečně jsme.

Někdy stačí všímat si určité věci na sobě samém. Vemte si polohu v jaké spíme nebo barvy, které nás přitahují. Také naše záliby jsou silným indikátorem odhalujícím naše já.

Dalším zajímavým způsobem, který může cokoliv o nás prozradit, je v našich
dlaních. Po otevření dlaně můžeme pozorovat množství linek nebo čar. A
právě 4 z nich odhalují naše silné stránky, nedostatky či zkušenosti.

Umění čtení z ruky bylo po staletí realizováno v Persii, starověkém
Izraeli a Babylonii.
Bylo bráno velmi vážně a mnohé významné osobnosti historie jako Alexandr Veliký či Aristoteles jim připisovali velký význam.
Aristoteles prohlásil, že linky nejsou zapsány do lidské ruky bez důvodu.
Pocházejí prý z nebeských vlivů a určují individualitu člověka. Osobnosti
jako Mark Twain, Grover Cleveland a Thomas Edison byli dokonce ochotni
cestovat do Londýna za slavným čtenářem z rukou Cheirem.

Podívejte se na obě dlaně. Pokud se čáry liší na obou dlaních,
znamená to, že jste tvrdě pracovali na jménu svého charakteru.
Nyní se soustřeďte na svou dominantní ruku resp. na ruku kterou píšete

caradlane1

 

 
Zaměřte se na dominantní ruku a nálezu srdce, hlavu, život a osudovou linku. Mějte na paměti, že vodorovné čáry se ctí zleva doprava a svislé z dola na hor.

caradlane2

 

 
Nyní se zaměřte na čáru srdce.

caradlane3

Pokud se nebo je čára:

Rozšiřuje ze strany vaší ruky a končí pod ukazováčkem: Jsi spokojený se svým
milostným životem.
Rozšiřuje ze strany vaší ruky a končí pod prostředním prstem: Jsi sobecký
pokud jde o lásku.
Rozšiřuje ze strany vaší ruky a končí mezi středním prstem a prsteníčkem:
Zamiluješ se snadno.
Je rovná a krátká: nemáš velký zájem o romantiku.
Nachází se v blízkosti prstu: Jste vášnivý a někdy žárlivý člověk
Jde celou cestu napříč: potlačit své emoce.
Dotýká se čáry života: Snadno se může stát, že vám někdo zlomí srdce.
Směřuje k ukazováčku: Jste navenek laskavý.
Rovně a paralelně k vaší čáře hlavy: Dokážete dobře zvládat vaše emoce.
Zvlněná: Měli jste hodně vztahů a milenců, ale žádný nebyl vážný
Má jen krátké linky, které procházejí přes srdeční čáru: pokukuje po jiných
a nejste věrný

Nyní zaostříme na vodorovnou čáru, těsně pod srdeční, která je
naší hlavní čarou.

caradlane3

 

 
Pokud se nebo je čára:

Krátká: dáváte přednost fyzické rozkoši před duševní.
Rovná: a rozkládá se přes celou ruku: máte logické myšlení.
Zvlněná a nebo klikatá: Nedokážete být pozorní.
Směřuje dolů, směrem k zápěstí: Jste kreativní a důvěřivý
Je oddělená od řádku života: Toužíte po dobrodružství.
Směřuje od kruhu: Zažil si emocionální krizi.
Má něklik křížů: Indikuje závažné rozhodnutí

Koukněte se na linku života

caradlane4

 

 
Pokud se nebo je čára:

Je silná a hluboká: Máte touhu po životě a snažíte se dosáhnout svého plného
potenciál.
Je mělká a slabá: Máte sklon být méně ambiciózní.
Je zakřivená: Jste silný.
Je rovná: Jste opatrný V novém vztahu.
Je rozbitá: Jste prodělal mozkovou změnu životního stylu.
Má kruhy: Byl jste hospitalizován nebo zraněn.
Není jediná a máte více čar života: Jste velmi živý člověk.

Nakonec se věnujme čáře osudu.

caradlane5

 

 
Pokud se nebo je čára:

Rovná: Ukazuje, že jste soustředěný na kariéru.
Je slabá: Jste nespokojen s vaší prací.
Má malé vidličky a větve: Měli jste hodně startů a zastavení ve své kariéře.
Rozděluje vaši čáru života: jste jedinečný a jste inspirací pro mladé.
Spojuje uprostřed s čarou života: Měli jste nebo budete mít bod v životě, kdy budete muset obětovat své zájmy pro dobro druhých.
Začíná na úrovni palce a pak prochází přes čáru života: Máte podporu rodiny a přátel.

Bylo to přesné? Dejte nám vědět do komentářů níže