3 logické hádanky, které vám nastartujou mozek! Kdo je zvládne všechny, má IQ jako vysokoškolský profesor!


Potřebujete nastarovat mozek nebo jen vyzkoušet, jak na tom jste? Zkuste vyřešit tyto 3 hádanky! Je to opravdu těžké.

1. Hádanka – Vězňův klobouk

Čtyři vězni jsou seřazeni několik kroků od sebe. Všichni se dívají stejným směrem. Zeď, kterou vidíte na obrázku odděluje čtvrtého muže od všech ostatních.

Pro shrnutí:

Muž č. 1 vidí druhého a třetího
Muž č. 2 vidí pouze třetího
Muž č. 3 nevidí nikoho
Muž č. 4 nevidí nikoho

Vězni na sobě mají klobouky. Vědí pouze, že dva z nich mají bílé klouboky a dva z nich černé. Vězni přirozeně neví, jakou barvu klobouku mají na hlavě. Hned, jak zjistí jakou barvu klobouky mají na hlavě, musí zařvat onu barvu.

Přitom platí následující podmínky:

Nemají povolené se otáčet nebo hýbat
Nemají povoleno na sebe mluvit
Nemají dovoleno si sundávat klobouky
Kdo první zakřičí svou barvu klobouku a proč?

Řešení

Jako první zakřičí muž č. 2!

Zde máte vysvětlení:

Vězni č. 3 a č. 4 nevidí klobouky ostatních
Vězeň č. 1 vidí černý a bílý klobouk a tedy ví, že jeho klobouk je buď černý nebo bílý
Vězeň č. 2 vidí jeden černý klobouk, ale pokud má na sobě taky černý klobouk, bylo by zřejmé, že muž č. 1 má bílý klobouk. Jelikož muž č. 1 nic výkřik, muž č. 2 tak usoudil, že má na sobě bílý klobouk.

Další hádanky najdete na další straně